DGAME2 Alummi MSC AMC 7-6 DGAME2 Alummi de brug 13-3-2012


photos/DSC09970.jpg
photos/DSC09973.jpg
photos/DSC09996.jpg
photos/DSC09993.jpg

13 Maart 2012 verzamelden zich de oud-studenten van de vereniging Bedrijfskunde UV Groningen en op 7 juni de oud-studenten van de Master of Science opleiding Asset Management Control (AMC) in Utrecht voor een DGAME sessie.

Amico Services sponsorde door de fee voor het spelen van de game omniet aan te bieden en assistentie te verlenen bij de voorbereiding en het spelen van DGAME.

De games werden daarnaast gefaciliteerd door het Asset Management Experience Center in Utrecht.

De Alumni’s werden met de onderstaande tekst bekendgemaakt met de sessie en door meerdere interventies werd de beoogde doelstelling bereikt.

“Voorwaarden om succesvol asset management toe te passen zijn samenwerking, effectieve besluitvorming en de juiste vaardigheden binnen een team. Tijdens deze Asset Management Experience komen deze drie voorwaarden samen. Want asset management is meer dan beheer en onderhoud alleen. Het vraagt ook andere competenties.

We gaan een offshore windmolenpark in de exploitatiefase beheren met een samenwerkingsverband van Asset Owner, Asset Manager en Asset Service Provider. Het doel is dit windmolenpark op zee met elkaar optimaal te beheren gedurende de levensduur van 20 jaar. De strategie die je met je team kiest levert na elke simulatierun een bepaald resultaat. Het streven is om aan het einde van de looptijd een zo groot mogelijke waarde met het windmolenpark te hebben gerealiseerd. Je ervaart in hoog tempo hoe je een asset door de jaren heen succesvol en minder succesvol kunt beheren.

Tijdens de experience wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde simulatiegame. Hiermee krijgt elk team afzonderlijk na iedere simulatierun inzicht in de resultaten van haar beslissingen. Maar echt interessant wordt het pas als blijkt dat de resultaten van de afzonderlijke teams ook afhangen van het gezamenlijke resultaat....”

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre