VALID+ Catalogus


Een VALID omgeving kan in meerdere vormen gerealiseerd worden voor een organisatie, waarbij AmicoServices de volgende twee concepten hanteert;

 • In Company. Een VALID omgeving wordt binnen een organisatie opgezet op de eigen technische infrastructuur. Dit geeft de organisatie de vrijheid om het volledige beheer van de omgeving in de hand te houden en de omgeving is via het eigen intranet bereikbaar. Ook is er met deze opzet geen limiet op het aantal gebruikersaccounts en de hoeveelheid ruimte die gebruikt kan worden voor opslag van data. Voor deze oplossing is de volgende software benodigd;
  o Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, Datacenter of Web Edition) met Servicepack 1 of hoger inclusief Microsoft .Net Framework 2.0 en 3.0;
  o Microsoft Internet Information Services (IIS) versie 6.0;
  o Microsoft SQL Server 2000 met Service pack 3 of later of Microsoft SQL Server 2005;
  o Microsoft SharePoint Services 3.0 (SharePoint Portal 2007).
 • Web Hosting. De opzet en zorg voor de technische infrastructuur wordt buiten uw organisatie geplaatst (webhosting). De VALID omgeving is wereldwijd via het Internet bereikbaar. Dit voor een geringe periodieke vergoeding voor het aantal gebruikersaccounts en opslagruimte (zie het investeringsoverzicht).

Pakketsamenstelling
Het volgende overzicht geeft weer hoe VALID opgebouwd is, waarbij het basispakket in groen is aangeduid.

 

Het basispakket, bestaande uit een AMC Portal en Asset Management Portals, kan dus uitgebreid worden met Installatie Management Portals en Team Management Portals, Process Control Tools en Asset Control Tools.

 • De AMC Portal is het beginpunt voor VALID en bevat algemene informatie over Assets. Vanuit de AMC Portal kan men doorstromen naar Asset Management (en Installatie Management, Team Management en Process Control afhankelijk van de aangeschafte uitbreidingen).
 • Asset Management omvat het beheer van Assets (een schip of windmolenpark) in Asset Portals, waarbij Assets gegroepeerd kunnen worden (klassen van schepen, groepering van windparken etc.) in Assetgroep Portals. Dit onderdeel kan uitgebreid worden met de System Cost Effectiveness Indicator (SCEI) en AMICO Asset Control Tools. 
 • Installatie Management omvat het beheer van Installaties binnen een Asset of groep van Assets. Denk hierbij aan sensoren binnen een schip of componenten van een windmolen. Binnen deze Installatie Portals en Installatiegroep Portals kunnen onderhoudsrapportages bijgehouden worden en onderhoudsmomenten gepland worden.
 • Team Management kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen er Team Portals opgezet worden waarbinnen gespecialiseerde teams informatie kunnen uitwisselen of Project Portals waarbinnen meerdere teams samenwerken aan een project. Ook kunnen er Studie Portals worden opgezet waarbinnen werknemers trainingsinformatie en opdrachten kunnen bijhouden.
 • Process Control wordt binnen VALID gebruikt om grip te houden op bedrijfsprocessen en waar nodig om verbeterpunten in Asset Management processen aan te dragen. Process Control bestaat uit de PRIMA Web applicatie en een P3 portal.
  PRIMA is een kant en klare webapplicatie om processen door te lichten en zo nodig te verbeteren. De gebruiker/manager hoeft alleen zijn bedrijfsspecifieke gegevens te verzorgen en PRIMA zorgt voor de rest, zoals de rekenmodellen en specifieke koppeling naar procesinformatie en procedures om informatie uit te putten.
  o De P3 Portal biedt een gestandaardiseerde manier om bedrijfsprocessen vast te leggen en te beheren, waarbij koppelingen gelegd kunnen worden met procesomschrijvingen, documentatie (plattegronden, systeemkaarten) etc. Ook wordt de mogelijkheid geboden om dieper in te gaan op standaarden en regelgeving.

Ondersteuningscontracten
AmicoServices en haar partners bieden ondersteuning en training in het gebruik van VALID. Ondersteuning gebeurt hierbij op basis van Service Level Agreements (SLA). De volgende niveaus van ondersteuning zijn beschikbaar voor VALID;

 • Basis: tot 4 uur ondersteuning* per maand. Geldig tot een maximum van 25 gebruikers.
 • Uitgebreid: tot 8 uur ondersteuning* per maand. Geldig tot een maximum van 50 gebruikers.
 • Volledig: tot 16 uur ondersteuning* per maand. Geldig voor een ongelimiteerd aantal gebruikers. 

*Onder ondersteuning wordt het beheer van gebruikersaccounts en 1e lijns helpdeskondersteuning verstaan.

Bij overschrijding van de gestelde maximum voor ondersteuning worden extra kosten berekend. Training in het gebruik van VALID en Microsoft SharePoint 2007 verzorgd AmicoServices i.s.m. haar partners.

Investeringen
Het VALID basispakket bevat de AMC Portal, Asset Management Portals, het Basis Ondersteuningscontract en de initiële installatie en configuratie van de omgeving.

 

Investering

 

Eenmalig

Maandelijks

Basispakket

€ 4.750, -

-

Installatie Management

€ 2.175, -

-

Team Management

€ 2.175, -

-

Asset Control Tools  
- System Cost Effectiveness Indicator

€ 1.425, -

-

- AMICO

€ 2.700, -

-

Process Control Tools  
- PRIMA

€ 5.400, -

-

- P3 Portal

€ 5.400, -

-

Uitbreidingen  
- 5 extra portals (of groepportals) voor Asset, Installatie of Team Management

€ 675, -

-

Functional Services  
- Basis Ondersteuningscontract

-

€ 90, -

- Uitgebreid Ondersteuningscontract

-

€ 180, -

- Volledig Ondersteuningscontract

-

€ 360, -

Technical Services (Door externe partij)

 

  

- Basis Sharepoint hosting pakket

 -

€ 45, -

- 5 extra gebruikers

-

€ 15, -

- 1 GB extra opslagruimte

-

€ 6, -

- 3 GB extra opslagruimte

-

€ 12, -

- Beveiligde verbinding (SSL)

-

€ 10, -

AMC Web Services (Alleen in combinatie met een pilot-project)  
- 30 dagen VALID/PRIMA/P3 Portal bedrijfsspecifieke demo-omgeving (i.c.m. een pilot-project)

€ 950, -

-

U kunt de VALID catalogus ook downloaden via de volgende link: VALID Catalogus NL (PDF-bestand).

Alle bovenstaande producten zijn onderhevig aan onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre