PROFI / VALID+


 

PROFI is een webportal waarin alle bedrijfsprocessen worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan medewerkers van een organisatie. Om een proces uit te voeren zijn er vaak meerdere procedures die gevolgd moeten worden. De procedures worden in de portal vastgelegd met alle benodigde informatie. Denk hierbij aan bouwtekeningen, stappenplannen, voorschriften, etc. Eenmaal ingevoerd worden de procedures gekoppeld aan de processen. Van een proces wordt bepaald welk doel het dient en welk product het opleverd. Door de koppeling van deze drie P's kan een gebruiker snel alle benodigde informatie vinden om een proces uit te kunnen voeren.

Een procedure in de PROFI portal bevat alle benodigde informatie om de procedure uit te kunnen voeren. Het kan zijn dat er bij het uitvoeren van een procedure moet worden voldaan aan bepaalde richtlijnen. Van de richtlijnen bestaat vaak documentatie. Voor sommige van deze richtlijnen zijn gecertificeerde werknemers nodig, bestaande opleidingen en lesmodules worden daarom gekoppeld aan richtlijnen.

Alles bij elkaar biedt de PROFI Portal een overzichtelijke manier om alle beschikbare informatie te koppelen en over te brengen naar de gebruiker. De PROFI portal kan binnen een organisatie als losstaande portal worden gebruikt, maar meestal wordt het geintegreerd met VALID.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre