PRIMA / VALID+


PRIMA staat voor PRocess IMprovement Application en wordt geleverd als webapplicatie. Daarnaast bestaat er ook een PRIMA spreadsheet, dit is een eenvoudige Excel applicatie, die veelal wordt ingezet bij een eerste kennismaking tijdens AMC introductie workshops en/of het uitvoeren van AMC context analyses.

De PRIMA webapplicatie is een kant een klare webapplicatie om bedrijfsprocessen door te lichten en zo nodig te verbeteren. De gebruiker/manager hoeft alleen zijn bedrijfsspecifieke gegevens te verzorgen en PRIMA zorgt voor de rest, zoals de rekenmodellen en specifieke koppeling naar procesinformatie en procedures, om uit te putten. Om PRIMA ook voor u geschikt te maken wordt de applicatie eerst, a.d.h.v. een generiek stappenplan, afgestemd en ingericht voor uw specifieke bedrijfsprocessen. Ook het onderhoud, beheer en up-to-date houden van de applicatie kan volledig worden verzorgd door AMICO Services.

Het toepassen van PRIMA levert de volgende voordelen op:

  • een gedegen analyse van het assetmanagementniveau in de eigen organisatie;
  • overzicht van bedrijfsspecifieke knelpunten;
  • advies over de optimale verbeteraanpak;
  • directe links naar (TQM) standaarden die daarbij kunnen ondersteunen;
  • werken aan duurzaam Life Cycle Management.

 

PRIMA is gebaseerd op de Total Quality Management (TQM) aanpak in combinatie met de Demming Circle (Plan, Do, Check, Act). Hiermee sluit het doorgaans goed aan op de bestaande bedrijfsprocessen rondom assets, De applicatie bestaat uit vier hoofdschermen zoals hieronder is weergegeven. 

 Continuous Improvement Management by PRIMA

Ook PRIMA valt onder de categorie ‘Management Support Applicaties’ en is bij uitstek geschikt voor ‘Continuous Improvement Management’ oftewel het ondersteunen van ‘verbetermanagement’ trajecten. Dit veelal in combinatie met één van de AMC partners, die naast bedrijfskundige kennis ook kennis hebben van PRIMA en de mogelijke toepassingen.

Inmiddels is er voor AMC een generieke PRIMA aanpak ontwikkeld die nauw aansluit op de ISO-9001 en INK procedures. In de System Matrix zijn 16 functiegebieden onderkend die samen het domein van AMC beslaan.

In Quick Scan Module worden er, per functiegebied, 10 procesgerelateerde vragen beantwoord. Op basis daarvan wordt er een indicatie verkregen over het huidige AMC werk- en denkniveau binnen de eigen organisatie.

Op basis van deze indicatie, wordt er in de Check List Module gekeken naar mogelijke verbeterpunten per functiegebied. Op basis hiervan wordt er automatisch een verbeterplan opgesteld, wat uiteraard per situatie kan worden aangepast als input voor een nieuwe plan, do, check, act, cyclus.
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre