AMICO / VALID+


AMICO staat voor Asset Management Information & COmmunication. Het is een eenvoudige desktop applicatie, ontwikkeld voor het opzetten van Life Cycle Management (LCM) modellen waarmee de Asset Manager enerzijds een gedetailleerd inzicht verkrijgt van de te behalen doelen en anderzijds kan sturen op afwijkingen gedurende de uitvoering.

De rol van AMICO Services is dan ook niet het verkopen van AMICO als software pakket, maar die van het begeleiden van de Asset Manager en/of consultant, om te komen tot goed werkbare LCM modellen. Immers elk model is net zo goed als de ontwerper die erachter staat!

In onderstaande illustratie wordt weergeven hoe AMICO een centrale rol speelt bij Asset Management in de vorm van Performance Based Logistics.

 Met behulp van het gemodelleerde LCM (Life Cycle Management) model worden performance indicators (Reliability; Availability; Capability en Kosten) van installatieniveau naar bovenliggende functies en tenslotte naar systeemniveau doorgerekend. Deze modellen waarborgen het inzicht van de wijze waarop installatieprestaties invloed hebben op het functioneren van het systeem.

De modellen en zo ook de uitgangspunten, worden opgezet onder het motto ‘van grof naar fijn’ en volgens het ‘KISS  in Business’ principe. Het idee daarbij is dat het belangrijker is om het Asset Management spel zo snel mogelijk te kunnen spelen om het dan later volledig onder de knie te krijgen.

Het LCM model bestaat uit een functiediagram, verschillende installatie diagrammen en verschillende activiteiten diagrammen. Het LCM model maakt snel zichtbaar waar de Asset Management gerelateerde knelpunten zitten, welke actoren daartoe aangesproken kunnen worden en op welke operationele functies dat invloed heeft. Om met het LCM model te kunnen werken moeten baselines (plannormen) worden bepaald. Deze baselines leveren de basis voor rapportages als instandhoudingjaarplannen en restlevensduurkosten. Ook wordt actual data in het LCM model ingelezen, zodat de actuele prestaties en kosten van het asset/systeem vergeleken kunnen worden met de gestelde normen. Deze vergelijking levert basisinformatie aan voor rapportage over Performance Killers en Cost Drivers.

Het maken van en werken met een LCM model vraagt om een materieelgerichte kijk op de zaak en tevens een zgn. verzakelijkte inrichting van de logistieke procesketen, waarbij prestatieafspraken gemaakt worden tussen actoren over te leveren producten en diensten ten behoeve van het up and running houden van de assets.
De illustratie hieronder toont van elk van de drie soorten diagrammen uit een LCM model een voorbeeld.

 

 Voor meer informatie over deze System Modeling Application wordt verwezen naar  het AMC Base Book “Cost Effective Management Control of Capital Assets” van Stavenuiter, ISBN 90-9015938-X.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre