VALID Base


VALID staat voor Verified Asset Logistics Information Domain en is in principe geschikt voor elke onderneming die zich bezig houdt met en/of afhankelijk is van kapitaalgoederen. Denk hierbij aan bedrijven die opereren in sectoren zoals; welzijn, weg- en waterbouw, productie en petrochemische industrie, lucht- en scheepvaart, defensie, energie, openbaar vervoer, jachtbouw, et cetera. Voor al deze bedrijven is het van essentieel belang dat hun ASSETS kosteneffectief worden gemanaged op basis van betrouwbare informatie.

De meeste bedrijven hebben nog geen geïntegreerd informatiesysteem en wordt er nog veel met de hand gearchiveerd, in mappen en kasten, of er worden vele verschillende bestanden bijgehouden op stand alone PC’s met verschillende applicaties die niet aan elkaar gerelateerd zijn. Uit onderzoek is gebleken dat veel van deze bedrijven graag willen overstappen naar een geïntegreerde oplossing.

VALID is gebaseerd op gestandaardiseerde Microsoft SharePoint Portal technologie en is ingedeeld volgens een standaard indeling. De VALID Portal wordt gebruikt als centraal informatie- en communicatiemedium rondom een Asset. Een contentbeheerder beheert de site en via autorisaties kunnen andere actoren informatie bekijken, wijzigen, toevoegen en/of verwijderen. Groot voordeel is dat iedere actor rond het Asset naar dezelfde informatie kijkt wat bijdraagt aan een gemeenschappelijke Asset Management visie.

De basisstructuur van VALID bestaat uit een Asset Management Control (AMC) Portal waaraan een aantal gestandaardiseerde SharePoint sites gekoppeld zijn. Deze sites zijn opgemaakt als Asset Management Portals, Installatie Management Portals of Team Management Portals. Deze basisstructuur noemen wij ook wel VALID Base. Naast deze Portal Sites kan het VALID concept ook een aantal Process Control Webapplicaties en Asset Control Desktop Tools bevatten. Bij het gebruik van deze uitbreidingen spreken wij dan ook van VALID+.

Download de poster (PDF-formaat)

Met VALID worden de volgende managementelementen ondersteund:

  • Asset Management omvat het beheer van Assets (een schip of windmolenpark) in Asset Portals, waarbij Assets gegroepeerd kunnen worden (klassen van schepen, groepering van windparken etc.) in Assetgroep Portals. Dit onderdeel kan uitgebreid worden met de System Cost Effectiveness Indicator (SCEI) en AMICO Asset Control Tools. 
  • Installatie Management omvat het beheer van Installaties binnen een Asset of groep van Assets. Denk hierbij aan sensoren binnen een schip of componenten van een windmolen. Binnen deze Installatie Portals en Installatiegroep Portals kunnen onderhoudsrapportages bijgehouden worden en onderhoudsmomenten gepland worden.
  • Team Management kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen er Team Portals opgezet worden waarbinnen gespecialiseerde teams informatie kunnen uitwisselen of Project Portals waarbinnen meerdere teams samenwerken aan een project. Ook kunnen er Studie Portals worden opgezet waarbinnen werknemers trainingsinformatie en opdrachten kunnen bijhouden.
  • Proces Control wordt binnen VALID gebruikt om grip te houden op bedrijfsprocessen en waar nodig om verbeterpunten in Asset Management processen aan te dragen. Proces Management bestaat uit de PRIMA Web applicatie en een P3 Portal:
    - PRIMA is een kant en klare webapplicatie om processen door te lichten en zo nodig te verbeteren. De gebruiker/manager hoeft alleen zijn bedrijfsspecifieke gegevens te verzorgen en PRIMA zorgt voor de rest, zoals de rekenmodellen en specifieke koppeling naar procesinformatie en procedures om informatie uit te putten.
    - De P3 Portal biedt een gestandaardiseerde manier om bedrijfsprocessen vast te leggen en te beheren, waarbij koppelingen gelegd kunnen worden met procesomschrijvingen, documentatie (plattegronden, systeemkaarten) etc. Ook wordt de mogelijkheid geboden om dieper in te gaan op standaarden en regelgeving.
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre