System Cost Effectiveness Indicator / VALID+


N.a.v. een verschillende adviesopdrachten voor het ontwikkelen van Asset Management gerelateerde KPI’s is de System Cost-Effectiveness Indicator ontstaan.

De functionaliteit is tweeledig. Enerzijds is het in staat om alle betrokkenen, van hoog tot laag, te informeren over hoe de vlag ervoor staat v.w.b. het behalen van de materieel gerichte doelstellingen. Anderzijds maakt het een ieder in het proces bewust van de noodzakelijke inspanning die nodig is om dat aan te tonen. M.a.w. het werkelijke budget wat onder AMC verantwoording valt en hoeveel daarvan is besteed (b.v. incl. operator maintenance of exclusief?). Of b.v. de indicatie in %, van de gerealiseerde system effectiveness t.o.v. wat is vereist c.q. afgesproken, geformuleerd als de 100% baseline. Voor de meeste organisaties zou dit geen enkel probleem moeten zijn. In de praktijk blijkt dit echter geheel anders te liggen.

Met de System Cost Effectiveness Indicator, als Management Support Applicatie, worden de gevraagde KPI’s ook in de praktijk duidelijk wat zal leiden tot de gewenste organisatie- en informatiestructuur.

Zo kan de data van onderliggende LCM modellen in AMICO worden ingevoerd op basis waarvan een totaaloverzicht kan worden geshowd over de verschillende assets heen, zoals hieronder geillustreerd.

 


 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre