AmicoServices Tools


AmicoServices Tools zijn ingedeeld in 3 verschillende segmenten, namelijk;

Asset Control Tools
Binnen dit segment zijn VALID, AMICO en de System Cost Effectiveness Indicator opgenomen.

  • VALID richt zich op het beheren en managen van het gehele informatiedomein rondom Assets. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van Microsoft SharePoint Portal sites om de informatie te kunnen beheren.
  • AMICO is een eenvoudige desktop applicatie, ontwikkeld voor het opzetten van Life Cycle Management (LCM) modellen waarmee de Asset Manager enerzijds een gedetailleerd inzicht verkrijgt van de te behalen doelen en anderzijds kan sturen op afwijkingen gedurende de uitvoering.
  • De System Cost Effectiveness Indicator is een desktop applicatie met een optionele koppeling naar VALID Portal sites. Deze applicatie vergelijkt het Asset Management budget met diverse Asset Management doelstellingen om zodoende managers van hoog tot laag te informeren over de gerealiseerde System Effectiveness.

Process Control Tools
Binnen het Process Control segment vallen PRIMA en de P3 Portal.

  • PRIMA is een stand-alone webapplicatie om bedrijfsprocessen door te lichten en zo nodig te verbeteren. De gebruiker/manager hoeft alleen zijn bedrijfsspecifieke gegevens te verzorgen en PRIMA zorgt voor de rest, zoals de rekenmodellen en specifieke koppeling naar procesinformatie en procedures om uit te putten.
  • De P3 Portal biedt een gestandaardiseerde manier om bedrijfsprocessen vast te leggen en te beheren, waarbij koppelingen gelegd kunnen worden met procesomschrijvingen, documentatie (plattegronden, systeemkaarten) etc. Ook wordt de mogelijkheid geboden om dieper in te gaan op standaarden en regelgeving.

Business Support Tools
Binnen het Business Support segment vallen de Tweetalige website en de Servicedesk.

  • De Tweetalige website omgeving is intern ontwikkeld door AmicoServices om informatie op een internationaal vlak (Engels) aan te kunnen beiden. De Tweetalige website is gebaseerd op het Microsoft .net Framework 2.0 en wordt gedreven door een SQL database.
  • De Servicedesk is een toegewijde SharePoint Portal pagina waarbinnen vele ITIL taken afgehandeld kunnen worden. Zo kan probleemregistratie afgehandeld worden en configuratiebeheer uitgevoerd worden.
  • De TimeTool is een desktopapplicatie voor het registreren van gewerkte uren en het toevoegen van deze uren aan SharePoint lijsten voor het genereren van overzichten.
  • De Nieuwsbrief Generator is een web applicatie voor het aanmaken van bulk e-mail berichten voor bedrijfspromotie of nieuwsbrief doeleinden.
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre